Midway Flute
บริษัท Midway ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ ปี 1947 ที่ประเทศไต้หวัน ได้รับการพัฒนามากกว่า 60 ปี  ด้วยการผลิตที่มีคุณภาพ ทั้งการเลือกใช้วัสดุนำเข้าจากอิตาลี จนเป็นที่ยอมรับมาตราฐานสากล
Midway Flute MFL 201C
Midway Flute MFL-201C
ราคาตั้ง 7,500฿
ราคาพิเศษ 6,500฿
Midway Flute MFL-202C
ราคาตั้ง 9,500฿
ราคาพิเศษ 8,500฿
Midway Flute MFL 202C
Flute >> Midway Flute ( ฟลู้ท ยี่ห้อ มิดเวย์ )
Home >>