ไวโอลิน ยี่ห้อ Overtone  ผ่านการคัดสรรค์จากนักไวโอลิน และครูสอนมืออาชีพ จนได้ไวโอลิน
ที่ราคาไม่แพง แต่ได้คุณภาพไม้และเสียงที่ได้มาตรฐาน เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ฝึกหัด ฝึกเล่น
ไวโอลิน จนถึงระดับเรียนต่อ นอกจากนียังได้มีการตรวจสอบ Set-up เสียงไวโอลินให้ง่ายต่อ
การเล่น  และตรวจสอบคุณภาพจากช่างผู้ชำนาญการ เพื่อให้ผู้เล่นได้คุณภาพเสียงของไวโอลินที่ดี
Overtone Violin OV150
ไวโอลิน โอเวอร์โทน
ราคา 2,800 ฿ 2,200 ฿
Overtone Violin OV101
ไวโอลิน โอเวอร์โทน
ราคา 2,500 ฿ 1,900 ฿
Overtone Violin OV100N
ไวโอลิน โอเวอร์โทน
ราคา 2,500 ฿ 1,750 ฿
overtone violin ov100n
Overtone Violin OV101 ไวโอลินโอเวอร์โทน OV101
Overtone Violin OV150
Overtone Violin OV151 ไวโอลินโอเวอร์โทน OV151
Overtone Violin OV200 ไวโอลินโอเวอร์โทน OV200
Overtone Violin OV300 ไวโอลินโอเวอร์โทน OV300
Overtone Violin OV300
ไวโอลิน โอเวอร์โทน
ราคา 4,800 ฿ 3,800 ฿
Overtone Violin OV200
ไวโอลิน โอเวอร์โทน
ราคา 3,800 ฿ 3,000 ฿
Overtone Violin OV151
ไวโอลิน โอเวอร์โทน
ราคา 3,500 ฿ 2,700 ฿
Overtone Violin OV500 ไวโอลินโอเวอร์โทน OV500
Overtone Violin OV500
ไวโอลิน โอเวอร์โทน
ราคา 6,800 ฿ 5,800 ฿
Overtone Violin OV400 ไวโอลินโอเวอร์โทน OV400
Overtone Violin OV400
ไวโอลิน โอเวอร์โทน
ราคา 5,800 ฿ 4,800 ฿
Overtone Violin OV600 ไวโอลินโอเวอร์โทน OV600
Overtone Violin OV600
ไวโอลิน โอเวอร์โทน
ราคา 7,800 ฿ 6,800 ฿
Overtone Violin OV101N ไวโอลินโอเวอร์โทน OV101N
Overtone Violin OV101N
ไวโอลิน โอเวอร์โทน
ราคา 3,200 ฿ 2,200 ฿
Violin >> Overtone Violin ( ไวโอลิน ยี่ห้อ โอเวอร์โทน )
Home >>